top of page

תחנה ראשונה

מה היעד שלי? מה אני מחפש בחיי? 
זוגיות? עבודה?
אם השאלות האלה מוכרות את/ה בתחנה שלך.
 
כמה שאלות, כמה רעש יש בתחנה הזאת וכמה עשורים אנחנו יכולים להתקע שם.
ביחד אנחנו משתיקים את הרעש ומוצאים את הקול שלך.
ביחד אנחנו יוצאים לדרך ולהיות מחוייבים לעצמי לערכים שלי, לגוף שלי.
ומשם יגיעו כבר התשובות לשאלות האלה.
נמצא את הדרך ובסוף גם את התחנה הבאה שאני רוצה להגיע אליה.
התחושה שאף אחד לא מבין ואני לבד בתחנה, לא חייבת, אני שם כדי לשאול את השאול הנכונות, אלו שמעירות הקול הפנימי שלך.

תחנה ראשונה
מהן תחנות בחיים
תחנה ראשונה
תחנה שניה
תחנה שלישית
bottom of page